หมวดหมู่สินค้าโอทอป

จำนวนสินค้า OTOP ในภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 301 รายการ มาจาก 23 ร้านค้า
จำนวนสินค้า OTOP ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 367 รายการ มาจาก 49 ร้านค้า
จำนวนสินค้า OTOP ในภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 135 รายการ มาจาก 21 ร้านค้า

เสียงตอบรับจากผู้เข้ารับการเปิดร้านค้า OTOP ใน Thailandmall

ผลิตภัณฑ์ ขันทอง ได้รับการฝึกอบรมจากกระทรวงไอซีทีทางด้านการทำเว็บไซค์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเพิ่มยอดขายจากเดิมซึ่งเป็นการออกขายตรงแต่ปัจจุบันได้มีลูกค้าที่เห็นทางเว็บไซค์ได้ติดต่อซื้อสินค้าผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์มือถือทำให้ยอดการจำหน่ายสินค้าของแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นถึงประมาณหนึ่งเท่าตัว คิดเป็นรายได้แต่ละเดือนเฉลี่ยแต่ละเดือน เดือนละหนึ่งแสนบาท เว็บไซค์มีผลทำให้การคัดสรรผลิตภัณฑ์สินค้าOtopทำให้คณะกรรมการได้พิจารณามาตรฐานของผลิตภัณฑ์และได้ดูเว็บไซค์ประกอบจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ขันทองที่ส่งคัดสรรได้ระดับ4ดาว จึงทำให้ทางกลุ่มผลิตภัณฑ์ขันทองและคนในชุมชนได้รับประโยชน์และมีรายได้เพิ่มขึ้นในแต่ละคนมากกว่าเดิมตกเฉลี่ยวันละ3-4ร้อยบาทต่อวันครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงไอซีทีและท่านอาจารย์ที่ให้โอกาสและให้ความรู้ในการทำเว็บไซค์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน พวกเรากลุ่มผลิตภัณฑ์ขันทองจะนำความรู้ที่ได้รับจากคณะท่านอาจารย์กระทรวงไอซีทีที่ให้ความรู้ทางด้านเว็บไซค์มาพัฒนาการจัดทำเว็บไซค์ให้มีรูปแบบที่ดีและน่าสนใจเพื่อให้ผู้ได้รับข้อมูลทางเว็บไซค์ได้มีความเข้าใจในการสื่อสารและตอบสนองให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
This is an example of a HTML caption with a link.

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าขายดี

สินค้าแนะนำ