หมวดหมู่สินค้าโอทอป

เสียงตอบรับจากผู้เข้ารับการเปิดร้านค้า OTOP ใน Thailandmall

ร้านค้าชุมชนออนไลน์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีหนองบัวลำภู ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ด้วยเหตุนี้ การลดอุปสรรคของประชาชนในสังคมในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้และความมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน และยังเป็นการเพิ่มโอกาสของประชาชนในสังคมwww.ThaitelecentreMall.com หรือหรือ ร้านค้าชุมชนออนไลน์ เป็นเว็บเพ็จหนึ่งที่มีขีดความสามารถในการนำเสนอได้อย่างดีเยี่ยม เพราะการใช้งานที่ง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก เหมาะสำหรับการแนะการใช้งานในระยะเวลาสั้น และเป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ ให้ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับความเป็นอยู่ของชุมชน ขณะเดียวกันการได้รับการสนับสนุนนั้นต้องต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิค การฝึกอบรมเพิ่มบุคลากร การประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้บริการ และงบประมาณในบางส่วน โดยไม่ปล่อยให้ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที่ชุมชนที่เป็นผู้ดูแลรักษาระบบเท่านั้น
This is an example of a HTML caption with a link.

ร้านค้าแนะนำ

สินค้าขายดี

สินค้าแนะนำ