ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (102)

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบางเพรียง

หมู่ที่2 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอำเภอปากพนัง

016 ถ.ชายทะเล ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140

ร้านค้าชุมชนออนไลน์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีหนองบัวลำภู

วัดศรีคูณเมือง หมู่ 5 ตำบลลำภู อำเภอเมือง หนองบัวลำภู 39000

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านศาลเจ้าพ่อ

ศูนย์ ICT ชุมชนบ้านศาลเจ้าพ่อ นครราชสีมา 30370

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง ที่ทำการ อบต.เขาปู

137 หมู่ที่ 11 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต พัทลุง 93190

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดเลย

3 หมู่3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนบ้านวังสะพุง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง เลย 42130

ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบำรุงอิสลามปัตตานี

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบำรุงอิสลามปัตตานี 23/1 ม 1 ต.ปูยุด อ เมือง จ ปัตตานีตานี ปัตตานี 94000

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านบินยาลีมอ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศัยอำเภอยะรัง (ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านบินยาลีมอ)หมู่ที่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง ปัตตานี 94160

ศูนย์การเรียนรู้ictชุมชนอำเภอแม่ริม

514/1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชน กศน.ปะเหลียน

121ม.8ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน ตรัง 92140

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านปลักไม้ลาย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านปลักไม้ลายหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นครปฐม 73140

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลวิหารแดง

39/1 หมู่ 10 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง สระบุรี 18150

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่1 หมู่ 7 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000

ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมภูไทห้องแซง

11 หมู่ 11 วัดป่าจันทวนาราม ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ยโสธร 35210

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลหนองบ่อ

222 ม.2 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72190

เครื่อข่ายแพทย์แผนไทยจ.ตรัง

279/197 ถ.ห้วยยอด อ.เมือง ตรัง 92000