ติดต่อกิจการ

ร้านค้าชุมชนออนไลน์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีหนองบัวลำภู

วัดศรีคูณเมือง หมู่ 5 ตำบลลำภู อำเภอเมือง หนองบัวลำภู 39000

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนเอื้ออารทหนองบัวลำภู หมู่ 2 อำเภอเมือง หนองบัวลำภู 39000

0834053798

a.monrit@hotmail.com

www.ictnongbualamphu.net

  • @thailandmall.net