ติดต่อกิจการ

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านบินยาลีมอ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศัยอำเภอยะรัง (ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านบินยาลีมอ)หมู่ที่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง ปัตตานี 94160

ปัตตานี 94160

0892980212

rodee1921@gmail.com

  • @thailandmall.net