ติดต่อกิจการ

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชน กศน.ปะเหลียน

121ม.8ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน ตรัง 92140

075268395,075289441

075268394

ksnpalian_55@hotmail.co.th

trang nfe.go.th/nfe11

  • @thailandmall.net