รายละเอียดกิจการ

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบางเพรียง

BANGPREANG THAITELECENTRE

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบางเพรียง เป็นศูนย์ฯ ที่ได้รับการจัดตั้งจากกระทรวง ICT เมื่อปี ๒๕๕๐ ซึ่งนับเป็น ๑ ใน ๒๐ ศูนย์แรกของกระทรวง ICT ที่จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นในประเทศไทย ศูนย์ฯ บางเพรียง ถือเป็นศูนย์ต้นแบบของการจัดการศูนย์ด้วยระบบการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง โดยได้รับรางวัลศูนย์ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ และได้รับรางวัลศูนย์ต้นแบบด้านการจัดการศูนย์แบบอีเลิร์นนิ่งในปี ๒๕๕๓ จึงนับได้ว่าเป็นศูนย์ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการบริหารจัดการศูนย์เพื่อต่อยอดความรู้ให้กับชุมชุน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชนของตนเองอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

สินค้า/บริการ

New

ตะใคร้

15.00

New

ข่า

30.00

New

ปลาสลิดทอด

200.00

New

ข่า

30.00

New

ข่า

30.00

New

ปลาสลิดทอด

200.00

ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบางเพรียง

หมู่ที่2 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

02-3134277
sorawee.b@gmail.com