รายละเอียดกิจการ

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอำเภอปากพนัง

Pakphanang Dee Dee

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอำเภอปากพนัง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดผลิตสินค้า มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคประชาชน องค์กรของรัฐและหน่วยงานเอกชนเพื่อสร้างความยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

สินค้า/บริการ

New

ส้มโอทับทิมสยาม

ส้มโอทับทิมสยามเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นส้มโอที่อร่อยที่สุดในโลก

180.00

New

กุ้งแก้ว

100.00

New

ปลาหมึกแว่น

120.00

New

ไข่ปลากระบอก

300.00

New

ผลิตภัณฑ์จักรสาน

180.00

New

ขนมลา

100.00

New

ผลิตภัณฑ์รังนก

200.00

New

กิ่งพันธุ์ส้มโอ

150.00

New

แก้วมังกร

แก้วมังกรเป็นสินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของอำเภอปากพนัง

50.00

New

ข้าวกล้อง

ผลิตภัณฑ์ถุงละ 1 กิโลกรัม

60.00

New

รูปตัวหนังตะลุง

สินค้าแกะสลักรูปหนังตะลุง มีขนาดกว้าง 30 ซม. สูง 70 ซม.

1800.00

New

พวงกุญแจ

พวงกุญแจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากหนังตะลุง ขนาดของผลิตภัณฑ์ กว้าง 5 ซม. สูง 10 ซม.

20.00

New

ส้มโอทับทิมสยาม

ส้มโอทับทิมสยามเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นส้มโอที่อร่อยที่สุดในโลก

180.00

New

ปลาหมึกแว่น

120.00

New

ไข่ปลากระบอก

300.00

New

ผลิตภัณฑ์จักรสาน

180.00

New

ขนมลา

100.00

New

ผลิตภัณฑ์รังนก

200.00

New

กิ่งพันธุ์ส้มโอ

150.00

New

เรือใบจำลอง

เป็นสินค้า Hand made ที่เกิดจากกลุ่มเรือใบจำลองของอำเภอปากพนังได้รวมกลุ่มผลิตขึ้นมาเพื่อจัดจำหน่าย

6000.00

New

ส้มโอทับทิมสยาม

ส้มโอทับทิมสยามเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นส้มโอที่อร่อยที่สุดในโลก

180.00

New

ปลาหมึกแว่น

120.00

New

ไข่ปลากระบอก

300.00

New

ผลิตภัณฑ์จักรสาน

180.00

New

ขนมลา

100.00

New

ผลิตภัณฑ์รังนก

200.00

New

แก้วมังกร

แก้วมังกรเป็นสินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของอำเภอปากพนัง

50.00

New

เรือใบจำลอง

เป็นสินค้า Hand made ที่เกิดจากกลุ่มเรือใบจำลองของอำเภอปากพนังได้รวมกลุ่มผลิตขึ้นมาเพื่อจัดจำหน่าย

6000.00

ข่าวสารและสาระความรู้

ข่าวสาร

เที่ยวงานลอยกระทงเมืองปากพนัง
ประเพณีงานวันลอยกระทงประจำปี 2555 ของอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอำเภอปากพนัง

016 ถ.ชายทะเล ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140

075517507
ictpakphanang@gmail.com