รายละเอียดกิจการ

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนตำบลคลองน้ำไหล(โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

ICT khlongnumlai

ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลงานนักเรียน

สินค้า/บริการ

New

โปงขาม(แก้วขนเหล็ก)

แก้วขนเหล็ก แก้วขนเหล็ก เป็นแก้วโป่งข่ามอีกชนิดหนึ่งที่มีความต้องการสูง โดยเฉพาะแก้วขนเหล็กแบบน้ำใส ซึ่งมีราคาสูงและพบได้ยากกว่าแก้วขนเหล็กน้ำตัน แก้วขนเหล็กเป็นแก้วโป่งข่ามที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เพราะมีการนำเอาไปสร้างเป็นภาพยนต์ถึงสองครั้ง กล่าวกันว่า หากเอ่ยถึงแก้วโป่งข่ามแล้ว คนจะรู้จักแก้วขนเหล็กเป็นอันดับแรก

1000.00

New

โปงขาม(แก้วขนเหล็ก)

แก้วขนเหล็ก แก้วขนเหล็ก เป็นแก้วโป่งข่ามอีกชนิดหนึ่งที่มีความต้องการสูง โดยเฉพาะแก้วขนเหล็กแบบน้ำใส ซึ่งมีราคาสูงและพบได้ยากกว่าแก้วขนเหล็กน้ำตัน แก้วขนเหล็กเป็นแก้วโป่งข่ามที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เพราะมีการนำเอาไปสร้างเป็นภาพยนต์ถึงสองครั้ง กล่าวกันว่า หากเอ่ยถึงแก้วโป่งข่ามแล้ว คนจะรู้จักแก้วขนเหล็กเป็นอันดับแรก

1000.00

ข่าวสารและสาระความรู้

ข่าวสาร

โปรโมชั่นพิเศษ
ข่าวดีโปรโมชั่นลดราคาก่อนสิ้นปี 2555

สาระความรู้

โป่งขาม(แก้วขนเหล็ก)
แก้วขนเหล็ก เป็นแก้วโป่งข่ามอีกชนิดหนึ่งที่มีความต้องการสูง โดยเฉพาะแก้วขนเหล็กแบบน้ำใส ซึ่งมีราคาสูงและพบได้ยากกว่าแก้วขนเหล็กน้ำตัน แก้วขนเหล็กเป็นแก้วโป่งข่ามที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนตำบลคลองน้ำไหล(โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

หมู่ 6 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน กำแพงเพชร 62180

055780436