รายละเอียดกิจการ

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลหนองบ่อ

ICT OTOP

กลุ่มแม่บ้านสตรี บ้านหนองบวบหอม

สินค้า/บริการ

New

กระเป๋าสานพลาสติก

กระเป๋าแฟชั่น

250.00

New

ตะกร้าเชือกฟางถัก

200.00

New

ตะกร้าสานพลาสติก

250.00

ข่าวสารและสาระความรู้

ข่าวสาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รัฐมนตรี เฝ้าฯ
วันที่ 1 พ.ย.2555 เวลา 17.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐ

สาระความรู้

งานหัตถกรรมไทย
เครื่องจักสาน

ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลหนองบ่อ

222 ม.2 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72190

ice.7@hotmail.com