กลุ่มรายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (6)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 ึึ77581 แกงไตปลาแห้ง รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 920401-B001 ผลิตภัณฑ์ (Product) แกงไตปลาสำเร็จรูป (5 ดาว ปี 2552) รายละเอียดผลิตภัณฑ์ แกงไตปลาสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 920400184701)(OPC52 TR5Stars)52A,525A สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2552 ประเภทผลิตภัณฑ์ : 500 กระปุก 40.00
2 77033 แกงไตปลาแห้ง 100 กระปุก 40.00
3 77067 น้ำพริกกุ้งเสียบ 3 รส 100 กระปุก 35.00
4 77143 แกงไตปลาแห้งชุดของฝาก 100 ชุด 280.00
5 77560 เสื้อบาติก 100 ชิ้น 150.00
6 77584 กะปิท่าข้าม 100 กระปุก 120.00
* สกุลเงิน บาท (Baht)