สาระความรู้

ปูอัดทำมาจากอะไร
รู้ไหม? ปูอัดทำมาจากอะไร
21/11/2555 17:41
1,295
การทำงานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Personal computer
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือที่เรียกสั้นๆว่า PC (Personal Computer) จะทำงานได้ ต้องประกอบด้วย ส่วนหลัก ๆ คือ1. ตัวเครื่อง ซึ่งจะมีอุปกรณ์ที่สำคัญหลัก ๆ คือ เมนบอร์ด หรือ มาสเตอร์บอร์ด คือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลักของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทุกชนิดจะต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ชิ้นนี้
02/11/2555 11:29
1,301