สาระความรู้

ประโยชน์
ใช้เป็นอาหาร ผลสุกรับประทานเป็นผลไม้ แกะเปลือก ออกให้เนื้อฉาบด้วยน้ำตาล เกลือ นิยมรับประทานเป็นของคบเคี้ยว และ ทำน้ำผลไม้ คุณค่าทางโภชนาการ ลูกหยี มีกรดอินทรีย์ วิตามินซี มีสารฝาดสมาน น้ำตาล และอื่น ๆ
02/11/2555 10:15
1,595