วิธีการสั่งซื้อ

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) XX-XXX-XXX-XX หนองบัวลำภู อมรฤทธิ์ จิตรพันธ์ถวิล ออมทรัพย์