วิธีการสั่งซื้อ

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 9071789950 ปัตตานี นายมะรอดี วาเย๊ะ ออมทรัพย์