วิธีการสั่งซื้อ

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 8162050622 แม่ริม นางสาวฐิติรัตน์ ชุ่มเชื้อ ออมทรัพย์