รายละเอียดกิจการ

ICT NongbualamphuMall

ร้านค้าชุมชนออนไลน์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีหนองบัวลำภู

ผู้ผลิต

ชมรมผู้สูงวัยใฝ่ใจสุขภาพวัดศรีคูณเมือง  

วัดศรีคูเมือง  ถนนวรราชภักดี  หมู่ที่ ๕  ชุมชนบ้านเหนือ

ตำบลลำภู  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  ๓๙๐๐๐  

ความเป็นมา   :   ชมรมผู้สูงวันใฝ่ใจสุขภาพวัดศรีคูณเมือง  ก่อตั้งเมื่อปลายปี พ.ศ.2549 จากโครงการคยไทยไร้พุงโดยมีสมาชิกเริ่มต้น 50  คน  มีนางจารุณี  ชามนตรี  เป็นประธาน  นางรุงทิวา  ศรีคัฒนพรหม  เป็นรองประธาน  นางดวงจันทร์  บุญจันทร์  เป็นเลขานุการชมรม  และเมื่อสิ้นสุดโครงการ  สถานีอนามัยหมากเลื่อมได้ทำโครงการต่อยอด นำไปศึกษาดูงานแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของงานแพทย์แผนไทยในชมขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกิจกรรมของสมาชิกร่วมกัน  และเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมและชุมชนจากกิจกรรมแพทย์แผนไทย  ชมรมได้มีการพัฒนากิจกรรมที่หลากหลายและยั่งยืน  ตั้งแต่ก่อตั้งถึงปัจจุบัน

ผู้จัดจำหน่าย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเอื้ออาทรหนองบัวลำภู  

กระทรวงเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)มอบศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ให้กับ  สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นผู้ดูแลซึ่งมีตัวแทน ของชุมชนบ้านเอื้ออาทรโดย จสอ.ธีรศักดิ์ สุวรรณสน ประธานสหกรณ์บริการฯ เป็นผู้ดำเนินการโดยผ่านมติที่ประคณะเกรรมการสหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้อ อาทรหนองบัวลำภูที่มอบหมายให้ นายไพบูลย์ หนิบสุข จัดการเนื่องจากเป็นผู้ที่รับทราบข้อมูลข่าวสารจากกระทรวง ICT  ประกอบกับปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรง  ซึ่งสหกรณ์บริการชุมชนฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้ ICT ที่ จะให้กับชาวชุมชนเอื้ออาทรจังหวัดหนองบัวลำภูและชุมชนอื่นๆ ที่จะได้มีโอกาศเข้าถึงสารสนเทศ  ความรู้ บทเรียนต่างๆ ที่จะเสริมสร้างและขยายโอกาศทางทางการประกอบอาชีพ ฯลฯ

ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเอื้ออาทรจังหวัดหนองบัวลำภู

ตั้งแต่  2552 - ปัจุบัน

Amonrit Chiphanthavin

ตำแหน่ง ผู้ดูแลศูนย์การเรียน ICT รู้ชุมชน

และ คณะทำงานเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายกราฟฟิก/เว็บไซด์/เทคนิค

พื้นที่รับผิดชอบ เขตจังหวัดหนองบัวลำภู

โทร 08-3405-3798  

อีเมล์ a.monrit@hotmail.com

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเอื้ออาทรหนองบัวลำภู

ที่อยู่ 300 ม.2 ชุมชนเอื้อาทรฯ  ตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

39000


เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

 • ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

 • ชื่อกิจการ/ร้านค้า :
  ร้านค้าชุมชนออนไลน์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีหนองบัวลำภู
 •  
  ICT NongbualamphuMall
 • ข้อมูลธุรกิจ

 • กลุ่มอุตสาหกรรม :
  1. หัตถกรรม ของขวัญและของชำร่วย
 • ประเภทธุรกิจ :
  1. ผู้แทนจำหน่าย
  2. ผู้ผลิต
 • ข้อมูลติดต่อ

 • ที่อยู่ :
  วัดศรีคูณเมือง หมู่ 5 ตำบลลำภู อำเภอเมือง หนองบัวลำภู 39000
 • ที่อยู่ 2 :
  ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนเอื้ออารทหนองบัวลำภู หมู่ 2 อำเภอเมือง หนองบัวลำภู 39000
 • ประเทศ :
  ไทย
 • ข้อมูลอื่นๆ

 • เงินทุนจดทะเบียน :
  not show
 • รายได้ต่อปี :
  1,000,001 - 5,000,000
 • จำนวนพนักงาน :
  51 - 100