ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (102)

ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนวิเชียรมาตุ2

63/2 หมู่ 7 ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว ตรัง 92140

ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนตำบลควนมะพร้าว

23 หมู่ที่ 7 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000 พัทลุง 93000

ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนตำบลแม่สุก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พะเยา 56130

ขายส่ง หม้อฮ่อม ทุ่งโฮ้ง แพร่ ทั่วประเทศ

50 ม.7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง แพร่ 54000

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง

99 ม.2 บ้านสันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน เชียงราย 57240

วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าสักทอง

บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง เชียงราย 57000

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจุน

106/1 บ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน พะเยา 56150

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลออนใต้

62 หมู่ 3 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130

ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปของเทศบาลตำบลบ่อกรุ

สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อกรุ สุพรรณบุรี 72120

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนตำบลหนองหญ้าไซ

599 หมู่5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 72240

ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง (โครงการในพระบรมราชินยานุเคราะห์)

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง อ่างทอง 14130

ศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เด็กพิการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

500 หมู่ 24 ถนน คลังอาวุธ ตำบล ขามใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

กศน.ตำบลบริบูรณ์

กศน.ตำบลบริบูรณ์ อ.สีชมพู ขอนแก่น 40220

ศูนย์ไอซีทีบ้านคูเมือง

วัดคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220

ศูนย์ ICT ชุมชนตำบลโพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ที่ทำการ อบต.โพนทอง ถนนนิเวศรัตน์ หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.เมือง ชัยภูมิ 36000

ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนตำบลหว้านใหญ่

บ้านหว้านใหญ่หมู่ที่ 1บ้านนาแพง หมู่ 11 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ มุกดาหาร 49150

ศูนย์ไอซีทีชุมชนกศนอำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา

หมู่4ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 30250

ศูนย์การเรียนรู้Ictเพื่อพ่อหลวง กศน.ตำบลเหล่าพัฒนา

หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าพัฒนา. อำเภอนาหว้า นครพนม 48180