ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (102)

ศูนย์การเรียนรู้ictชุมชนโรงเรียนบ้านหว้าทอง

1หมู่1 บ้านหว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น ขอนแก่น 40150

ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา

อาคารห้องสมุด สวนภูมิรักษ์ พลแสน ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โรงเรียนต้นตันหยง

157/4 ม.7 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ นราธิวาส 96150

ปลาดุก บ้านเสาธง

ม.2 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80350

ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนตำบลทุ่งสง

1 ม.9 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80220

ศูนย์ICTโรงเรียนบ้านคลองสูบ

8/1 ม.1 ต้อง.วังไผ่ อ.เมือง.ชุมพร ชุมพร 86000

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนบ้านสวนตูล

180 ถ.สงขลา-นาทวี ม.5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 สงขลา 90000

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลทุ่งคา

65/1 ม.11 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร ชุมพร 86100

กลุ่มสมุนไพรชุมชนหนองทองคำ

โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม หมู่8 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ชุมพร 86000

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนตำบลควนขนุน

ศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนตำบลควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 พัทลุง 93130

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลดีหลวง

หมู่ที่6 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สงขลา 90190

ศูนย์ไอซีทีชุมชนบ้านควนสวรรค์

107 ม.8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง ตรัง 92170

ร้านศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านเขาไม้แก้ว

หมู่1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา ตรัง 92150

ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง บ้านเคียน

78 หมู่ 1 ถนนเทพกระษัตรี อำเภอถลาง ภูเก็ต 83110

ศูนย์ ict ชุมชนกระบี่ใหญ่

93 ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ กระบี่ 81000

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนฉวาง

192 หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช 80150