ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (102)

ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชน อำเภอชัยบุรี

หมู่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎธานี สุราษฎร์ธานี 84350

ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนตาดีกามัสยิดตาราม

90/2 ม.2 ถนนโต๊ะเวง ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160 นราธิวาส 96160

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลท่าศาลา

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลท่าศาลาตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80160

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนเพื่อพ่อหลวง อบต.เขาปู่

อบต.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง พัทลุง 93190

ศูนย์ไอซีที่ ชุมชนปีแนมูดอ

ม. 10 ตำบล บูกิต อ.เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130

ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนตำบลท่าศาลา

ศูนย์ ICT ชุมชนตำบลท่าศาลา เชียงใหม่ 80160

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ตำบลบ้านอ่าวลึกใต้

134 ม.4 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก กระบี่ 81110

ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ictชุมชนตำบลท่าข้าม

ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ชุมพร 86140

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านหัวป่าออก

158/1 หมู่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด สงขลา 90140

ศูนย์​ict​ชุมชน​ตำบล​ท่าศาลา​

กศน.อำเภอ​ท่าศาลา​ ตำบล​ท่าศาลา​อำเภอ​ท่าศาลา​ จ.นครศรีธรรมราช​ นครศรีธรรมราช 80160

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนมะนารอ

218 ถ.กำปงบารู ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นราธิวาส 96000

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนบ้านไทยพัฒนา

65/5 หมู่ 6 ต.นาสัก อ.สวี ชุมพร 86130

ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนตำบลบางโพธิ์

ตำบลบางโพธิ์ อ.เมือง .สุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

ศูนย์ ICT อบต.ช้างกลาง

อบต.ข้างกลาง 358 ม.17 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านเสด็จ

493 หมู่ 4 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000

ศูนย์การเรียนรู้ ict. ชุมชนเพื่อพ่อหลวง

5 ม.11 ต. ต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 พะเยา 56000

ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน กศน.ตำบลน้ำหมัน

หมู่ 5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53150