รายละเอียดกิจการ

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนบ้านไทยพัฒนา

ICT Ban Thaipattana

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ

ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนบ้านไทยพัฒนา

65/5 หมู่ 6 ต.นาสัก อ.สวี ชุมพร 86130

077654076
Audiovisual133@gmail.com