รายละเอียดกิจการ

ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนตำบลบางโพธิ์

BANGPHO ICT CENTER

จำหน่ายสินค้าจักสานจากพืชในท้องถิ่น เช่น ใบจาก ก้านมะพร้าว เชือกกล้วย

สินค้า/บริการ

ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนตำบลบางโพธิ์

ตำบลบางโพธิ์ อ.เมือง .สุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

077292411
bangpho_turagan@hotmail.com