รายละเอียดกิจการ

ศูนย์การเรียนรู้ ict. ชุมชนเพื่อพ่อหลวง

Ict. Bantamphalra

ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ ict. ชุมชนเพื่อพ่อหลวง

5 ม.11 ต. ต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 พะเยา 56000