ติดต่อกิจการ

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านปลักไม้ลาย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านปลักไม้ลายหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นครปฐม 73140

นครปฐม 73140

081-1924008

ict_b.p.m.l@hotmail.com

  • @thailandmall.net