ติดต่อกิจการ

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลวิหารแดง

39/1 หมู่ 10 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง สระบุรี 18150

036365557

036277164

soy2518@gmail.com

  • @thailandmall.net