รายละเอียดกิจการ

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนเพื่อพ่อหลวง อบต.เขาปู่

ICTKhaopu

ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนเพื่อพ่อหลวง อบต.เขาปู่

อบต.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง พัทลุง 93190