รายละเอียดกิจการ

ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านนาปริก

ICT Bannaprik

ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนบ้านนาปริก

168 ม.9 ต.ควนโดน อ.ควนโดน สตูล 91160

ratt_np@hotmail.com