ติดต่อกิจการ

ศูนย์การเรียนรู้ictชุมชนอำเภอแม่ริม

514/1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180

เชียงใหม่

053862723

053862723

chumchua.t@gmail.com

  • @thailandmall.net