รายละเอียดกิจการ

FEDRA

ศูนย์การเรียนรู้ictชุมชนอำเภอแม่ริม

         ศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เกิดขึ้นเนื่องมาจาก  การรวมกลุ่มสตรีชนบท ที่มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ได้เข้าไปทำการพัฒนา ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๑๙ ตามหมู่บ้านต่าง ๆ  ในอำเภอดอยสะเก็ด  แม่ริม แม่แตง และอำเภอสะเมิง โดยการนำวิชา  เย็บ ปัก ถัก ร้อย เข้าไปทำการอบรมให้กลุ่มสตรี  หลังจากที่เว้นว่างจากการทำไร่ ทำนา เมื่อมีความชำนาญ ก็ ได้ผลิตสินค้าออกมาจำหน่าย  ระยะแรก  ได้จำหน่ายในราคาทุนของวัสดุ  บวกค่าแรง โดยไม่มีกำไรเลย  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อ โดยได้เน้นคุณภาพการผลิต คือ ฝีมือ เลือกใช้วัสดุคือผ้าที่ทอด้วยมือ  ค่าแรงที่ให้กับผู้ผลิตจะสูง และจ่ายให้ทันทีที่นำมาส่ง เพื่อเป็นการจูงใจให้พวกเขามีกำลังใจทำงาน สิ่งเหล่านี้ ทำให้สินค้าของเราจำหน่ายได้ดี และเร็ว

             เมื่อสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น  กลุ่มผู้ผลิตก็รวมตัวกันได้หลายหมู่บ้าน จึงได้จัดตั้งเป็น ศูนย์หัตถกรรม เมตตานารี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทตั้งกลุ่มผู้ผลิตงานในแต่ละหมู่บ้าน  จัดผลิตงานมาส่งให้กับศูนย์ ฯลักษณะการรวมตัวแบบเดียวกับ สหกรณ์ แต่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ศูนย์มีหน้าที่จำหน่ายสินค้า รับออเดอร์จากลูกค้า และสั่งไปตามกลุ่มผลิตงานคุมคุณภาพและปริมาณสินค้า ให้ได้ในเวลาที่ตกลงกับลูกค้า

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

 • ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

 • ชื่อกิจการ/ร้านค้า :
  ศูนย์การเรียนรู้ictชุมชนอำเภอแม่ริม
 •  
  FEDRA
 • ข้อมูลธุรกิจ

 • กลุ่มอุตสาหกรรม :
  1. หัตถกรรม ของขวัญและของชำร่วย
 • ประเภทธุรกิจ :
  1. ผู้แทนจำหน่าย
  2. ผู้ผลิต
 • ข้อมูลติดต่อ

 • ที่อยู่ :
  514/1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 • ประเทศ :
  ไทย
 • ข้อมูลอื่นๆ

 • เงินทุนจดทะเบียน :
  1,000,000 หรือน้อยกว่า
 • รายได้ต่อปี :
  1,000,000 or less
 • จำนวนพนักงาน :
  0 - 50