ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

ระบบตลาดกลางสินค้าออน์ไลน์แห่งชาติเพื่อรายได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จัดฝึกอบรมโครงการนำร่อง โครงการประชาสัมพันธ์ระบบตลาดกลางสินค้าออน์ไลน์
04/11/2555 21:57
1,407
วันอาสาสมัตรสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 55
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๕๕ ณ. บริเวณอาคารลิ้มชัยอุทิศ เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ ผลงานของ อสม. และประกาศเกียรติคุณ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
02/11/2555 11:13
1,974